รู้จักเรา

บริษัท อินโนเวชั่นคอนเซ็ปต์ จำกัด มีประสบการณ์การทำงานในด้าน โฮมออโต้เมชั่น มากว่า 10 ปี โดยเราได้เฟ้นหาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับยุคเทคโนโลยี “Internet of Things” ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและความต้องการของลูกค้า มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสินค้า ทุกประเภทที่นำเสนอ เพื่ออธิบายและให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเบื้องต้น ของสินค้าในผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าแต่ละชนิด และสิ่งที่สำคัญ เราคงยังยึดมั่น ลูกค้า โดยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นฐานที่สำคัญทำให้บริษัทเติบโตก้าวมาสู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และแข็งแกร่งยิ่งๆขึ้น มั่นใจ

เราคงยังยึดมั่น ในการให้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์กับลูกค้า โดยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีให้กับลูกค้า ให้ความมั่นใจลูกค้า ด้วยการรับประกันสินค้า ถึง 2 ปีเต็ม แก้ไข ปรับเปลี่ยน โปรแกรมฟรี หลังการติดตั้ง